Malatya ve Su

Coğrafi Yapı ve Nüfus  
Malatya; Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzasında ve Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van çöküntü alanının güneybatı ucunda yer almaktadır. Çevresini doğuda Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çevirir.
Malatya, Sultansuyu ve Sürgü çayı vadileri ile Akdeniz'e, Tohma Vadisi ile İç Anadolu'ya, Fırat Vadisi ile Doğu Anadolu'ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur.
Malatya'nın  yüzölçümü 12.313 Km2 olup nüfusu 786,676 kişidir. Merkez olarak bilinen Yeşilyurt ve Battalgazi metropollerinde ise şu anki nüfus 618,831 kişidir.

Kentin Tarihi  

Malatya'nın kendi adını taşıyan ovanın güney kenarında yüksek dağlar eteğinde kurulması bu dağların tabii su deposu olmasıyla ilgilidir. Kaynakların en verimlisi şehrin 17 km. güneybatısında Derme suyunun başlangıcındaki Pınarbaşı'dır. Buradan başlayarak kuzeydoğuya doğru eski yerleşim yerinin ilerisine kadar uzanan alan hemen aralıksız bir bağ ve bahçe şeridi meydana getirir. Ovada susuz bozkırlar vardır. Şehri çevreleyen dağlar da ormanları yüzyıllarca önce yok edildiği için çıplaktır. Bugünkü Malatya bu yeşillik şeridinde XIX. yüzyılda köy ve kasabaların biraraya gelmesiyle oluşmuştur. 6360 sayılı yasayla İlimiz büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Büyükşehir statüsüne kavuşan illerde il özel idareleri kaldırılarak yürütmekle yükümlü olduğu içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluk alanına girmiştir.
6360 sayılı yasayla büyükşehir statüsüne kavuşan Malatya'da İl Özel İdaresinin kapatılması sonucu 494 Köy ve 1105 bağlısı ile kapatılan Belde Belediyeleri ve bağlı mahalleleriyle beraber toplamda 780 ünite mahalle statüsüne dönüştürülerek Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır.

Ekonomi ve Sanayi Durumu  

Malatya başta kayısı işleme fabrikaları, değirmencilik sanayii ve hazır giyim sektörlerinde hızla ilerlemekte olan bir şehir olarak ismini duyurmaktadır. Malatya çevresinin çeşitli tarım ürünleri (Tahıl, baklagiller, başta kayısı olmak üzere çeşitli meyveler, deri vb.) için canlı bir ticaret merkezidir.
Halk önceleri bağcılık, tarla ziraatı, hayvancılık ile meşgul iken, günümüzde sanayi ve ticaret ön plana çıkmaya başlamıştır. Bölgenin ekonomik yapısı ve yetersiz sulama tesisleri sınırlı olan içmesuyu kaynaklarının sulamada kullanılmasına neden olmaktadır.

İçmesuyu Sistemi 

Malatya şehrinde içme suyu herhangi bir arıtma yapmadan doğal kaynaktan ve yeraltı suyundan temin edilmekte ve şebekeye sadece klorlama yapılarak verilmektedir. İl merkezini oluşturan toplamda 565.000 nüfuslu Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek su kaynağı Gündüzbey sınırları içerisinden çıkan Pınarbaşı gözesidir.
Tesislerde üretilen içmesuyu MASKİ laboratuvarında periyodik olarak analizleri yapılmak suretiyle sürekli olarak kontrol edilmektedir. Su üretim merkezlerinde periyodik analizler yapılmasına rağmen, şebekedeki herhangi bir kirlenme ihtimaline karşı bölgelerde şebekelerden düzenli olarak numuneler alınarak analizleri yapılmak suretiyle oto kontrol yapılmaktadır.

» Başlıca Akarsularımız
» Göllerimiz
» Barajlarımız
» Gürpınar Şelalesi

Copyrigt © 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ® Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Metin KILINÇ