Kurumsal Politikamız

MİSYONUMUZ

Malatya il sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların kaliteli içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerini kesintisiz, etkin ve verimli şekilde yürütmek.

VİZYONUMUZ

İçme suyu, kanalizasyon ve atıksu hizmetlerinin sunumunda sürdürülebirliği esas alan, konusunda uzman kadrosu ile, insan odaklı hizmet anlayışına sahip alanında örnek ve öncü bir kurum olmak.

KURUMSAL POLİTİKAMIZ

 • Doğruluk, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ölçülebilirlik ilkelerini hayata geçiren, ekip ruhuna sahip bir yönetim anlayışı ile su ve kanalizasyon hizmetlerini etkin, kaliteli, sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak sunmak,
 • Objektif, erişilebilirlik, cevap verebilirlik prensipleri ile şikayetleri etkin bir şekilde ele alarak vatandaş memnuniyetini sağlamak,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturup tehlikeleri önlemek, azaltmak, ortadan kaldırmak, güçlü bir iş sağlığı güvenliği kültürünü oluşturmak ve çalışan memnuniyetini sağlamak,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir kalite ve iş sağlığı güvenliği bilincini en üst düzeye çekmek,
 • Yasal ve diğer şartlar çerçevesinde gelişen teknolojiyi takip ederek, çalışanların katılımı ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamaktır.

İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ

 • Hizmet sunumunda çevreye ve insana saygı esastır.
 • Yönetimde gelişme ve değişime açıklık önemlidir.
 • Eşitlik ve tarafsızlık bir gerekliliktir.
 • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı her alanda oluşturulmalıdır.
 • Kurumsal işleyişte etik değerlere bağlılık ve süreklilik esas alınır.
 • Kaynakların kullanımında hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır.
 • Faaliyetlerin sunulmasında ulaşılabilirlik ve etkinlik önemlidir.
 • Yönetim anlayışında güvenirlilik ve dürüstlük esas alınmalıdır.

Copyrigt © 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ® Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Metin KILINÇ