Laboratuvar

LABORATUVAR

MASKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan laboratuvarımız 2014 yılında MASKİ Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte İl Özel İdaresi’nden devralınarak faaliyete başlamıştır. 2017 yılında yeni laboratuvarımızın inşası ile birlikte donanımını arttırarak bu faaliyetlerine devam etmektir. Laboratuvarımızda, biri şube müdürü olmakla birlikte 2 kimya mühendisi, 1 çevre mühendisi, 2 biyolog, 1 kimyager, 1 ziraat teknikeri, 2 numune alma personeli ve laboratuvar yardımcı personeli görev almaktadır.

Laboratuvarımızın dünya standartlarına uygun altyapı ve teknolojisi yenilenmiş olup tüm bölgeye hizmet verebilecek kapasitededir. Yaptığımız analizler, uluslararası standart metotlara göre yapılmaktadır. Uluslararası kabul gören standart metotlarla yaptığımız analizlerin resmi ve özel kurumlarda kabul edilebilmesi amacıyla laboratuvarımızın akredite olması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Laboratuvarımız bünyesinde içme suyu laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, atık su laboratuvarı ve toprak analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarımızda yapılan analizlerde; ICP-OES, ICP-MS, IC, GC, AAS VE UV-Spektrofotometre gibi birçok enstrümantal cihazla çalışılmaktadır. Analizlerimiz güvenilirliği yüksek bu cihazlarla yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır.

İÇME SUYU LABORATUVARI

İçme Suyu Laboratuvarı çalışmalarımızda “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” teki kriterler ölçü alınmaktadır. Malatya merkez ilçeleri ile diğer ilçe ve mahallelerindeki su depo ve şebekeleri sürekli kontrol ve denetimimiz altındadır. Su kaynağımız kaptajda otomatik gaz klorlama sisteminin yanı sıra, merkez ilçeler de mevcut yedi büyük su deposun da klor takibi yapılmaktadır. Yönetmeliğin kriter olarak bildirdiği uç noktada aktif klor miktarı en fazla 0,5 mg/l’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır. Ayrıca diğer ilçe ve mahallelerinde mevcut su depolarının klorlanması ve su kalitesi etkileyecek her türlü faktör birim müdürlüğümüz tarafından denetlenmektedir. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan tesislerimizden düzenli olarak numuneler alınarak kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılarak incelenmektedir.

Halkımızdan gelen istek ve şikayetler doğrultusunda yerinde incelemeler yaparak ve gerektiğinde evlerden numuneler alınarak laboratuvarımızda incelenmekte ve elde edilen sonuçlar vatandaşa bildirilmektedir.    

Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, hastane, site, lokanta, fırın, pastane, cami, lokal, kahvehane, işletme, fabrika, imalathane vs. yerlerden numuneler alınarak laboratuvarımızda incelenmekte ve sonuçlar raporlanmakta ve ilgili yerlere bilgi verilmektedir.

TOPRAK LABORATUVARI

Toprak laboratuvarında; Toprak fiziksel analizi, toprak verimlilik analizi, toprakta makro ve mikro element analizleri ile yaprakta makro ve mikro element analizleri yapılabilmektedir. Tarım laboratuvarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarından yetkili olup, 2014 yılında LABBİS Sistemine üye olarak laboratuvar yetkisi yenilenmiştir. Laboratuvarımızda yapılan toprak analizleri ile çiftçilerimizin ÇKS desteklemelerine yardımcı olunmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında E.coli, Toplam koliform, Enterekok grubu bakterilerin tayini yapılmaktadır. Şehre verilen tüm su kaynakları ile şebeke sularından belirli periyotlar ile numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılmakta ve “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” standardına göre değerlendirilmektedir.

ATIK SU LABORATUVARI

Atık su laboratuvarında; kurumumuz bünyesince yapılan denetimler sonucu firmaların getirmiş olduğu atık sular ve firmaların iç kontrol amaçlı getirmiş oldukları özel numuneler bakılmaktadır. Bu kapsamda  ‘’ Su kirliliği kontrolü yönetmeliği’’ endüstri tabloları referans alınarak alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.

MÜŞTERİ ANALİZ TALEP FORMU

ANALİZ HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Copyrigt © 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ® Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Metin KILINÇ