Atıksu Arıtma Tesisi

  

Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi; Malatya Merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt'un yerleşim birimlerinin evsel atıksularının çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde ileri düzeyde azot, fosfor ve karbon giderimi yapabilen uzun havalandırmalı aktif çamur prosesidir. Yaklaşık olarak 720.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde, ortalama proje debisi 2010 yılı için 135.000 m³/gün, 2020 yılı için 180.000 m³/gün ve 2030 yılı için 220.000 m³/gün evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede üç aşamalı projelendirilmiştir.


KAPASİTE VE KİRLİLİK YÜKLERİ

DEBİ (m3/gün )

Qort

PARAMETRE

pH

KOİ

(mg/L)

BOİ5

(mg/L) 

AKM

(mg/L)

TN

(mg/L)

TP

(mg/L)

2010

2020

2030

 

133.629

172.808

215.583

GİRİŞ

6-9

485

242

283

44,5

7,3

ÇIKIŞ

6-9

90

35

25

10

1

MALATYA ATIKSU ARITMA TESİSİ PROSES ÖZELLİKLERİ

Tesiste yer alan üniteler sırasıyla:

 Kaba Izgaralar, İnce Izgaralar, Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucular, Selektör Tank, Anaerobik Havuz, Havalandırma Havuzları, Blower Ünitesi, Son Çökeltme Havuzları, Geri Devir Çamur pompa istasyonu, Mekanik Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Üniteleri, Atıksu Dağıtma, Toplama ve Deşarj Yapıları, Çamur Toplama Yapıları, Köpük Toplama Yapıları, Trafo ve Jeneratör Binası, İşletme Binası, Garaj ve Atölye Binasıdır.


Copyrigt © 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ® Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Metin KILINÇ